Světové průplavy


Korintský průplav  

Suezský průplav  

Bělomořsko-baltický kanál  

Panamský průplav  

Kanál Bridgewater  

Cesta svatého Vavřince  

Kanál v Kielu  

Kanál du Midi  

Gran Kanal v Číně  

Kanál Saimaa  

Baťův kanál