Kapitánův deník

ŘÍČNÍ ČÁST

KROMĚŘÍŽ- UH. OSTROH - 16.04.21 04:30

SPLAVNÉ PRŮTOK - 56.3 m3/s

ŘÍČNÍ ČÁST

UH. OSTROH - HODONÍN - 16.04.21 04:38

SPLAVNÉ PRŮTOK - 67.9 m3/s

KANÁLOVÉ ČÁSTI

SPYTIHNĚV - UH. HRADIŠTĚ,
VESELÍ - VNOROVY,
VNOROVY - SKALICA

JSOU TRVALE SPLAVNÉ

Průtoky v předchozích dnech ve Strážnici a v Kroměříži


Informativní údaje poskytlo Povodí Moravy s.p.
Pro aktuální stav volejte vodohospodářský dispečink tel.: 549 241 688.
Děkujeme!

Podjezdná výška Uherský Ostroh

16. 04. 2021, 05:15 hodin - 2,55 m

Veškerou údržbu a opravy na vodní cestě Baťův kanál a řece Moravě zajišťuje Povodí Moravy, s.p.Informace o omezeních plavby naleznete na stránkách www.batuvkanal.info


KOMOROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST

PLAVEBNÍ KOMORY v provozu Spytihněv, Babice, Hustěnovice, Staré Město, Kunovský les, Nedakonice, Uherský Ostroh, Veselí n.M., VnorovyI, Vnorovy II, Strážnice I, Strážnice II, Petrov.

Plavební komory ve Strážnici jsou (mimo krátké povodňové stavy na Veličce) trvale otevřeny.


KVĚTEN, ZÁŘÍ

Všechny plavební komory jsou otevřeny od PÁTKU do NEDĚLE a ve státní svátky od 9.30 - 13.30 a 14.00 - 18.00 hodin.

ČERVEN – SRPEN

Všechny plavební komory jsou otevřeny od ÚTERÝ do NEDĚLE a ve státní svátky od 9.30 - 13.30 a 14.00 - 18.00 hodin.

Poslední cyklus proplavování komorami je prováděn 15 min. před ukončením pracovní doby.Komorování je zdarma a zajišťuje je Správce vodní cesty Povodí Moravy s.p.

 

Buďte s námi


reklama