3k platforma


Baťův kanál, o. p. s. používá jako 3K platformu pro řízení turistického ruchu na Baťově kanálu Stálý výbor.

Stálý výbor byl ustanoven na základě ZAKLÁDACÍ SMLOUVY o založení obecně prospěšné společnosti Baťův kanál, kterou uzavřeli 16. 10. 2023 v Uherském Hradišti Jihomoravský a Zlínský kraj. Stálý výbor je tvořený členy komory obcí, členy komory podnikatelů, ředitelem, společností Povodí Moravy, s. p., Ředitelstvím vodních cest ČR, Státní plavební správou a dalšími subjekty, které mají zájem o rozvoj Baťova kanálu.

Komora podnikatelů je tvořená podnikateli, jejichž činnost souvisí s Baťovým kanálem a kteří projeví zájem o členství.

Činnost 3K platformy by měla být především pravidelná, s frekvencí jednání odpovídající potřebám destinace. 3K platforma je vhodná funkční platforma pro kooperaci, koordinaci a komunikaci subjektů cestovního ruchu v destinaci za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu, v rámci které dochází k výměně informací nezbytných pro koordinaci aktivit cestovního ruchu. Pro jednání stálého výboru jsou informace získávané i pomocí dalších pracovních skupin a osobních konzultací se subjekty cestovního ruchu.

V případě zájmu o účast v komoře podnikatelů, kontaktujte ředitele společnosti Vojtěcha Bártka bartek@batacanal.cz, nebo použijte přímo formulář chci se stát členem komory podnikatelů.Jednání v rámci 3k platformy: