Aktuální provoz

SPLAVNOST NA BAŤOVĚ KANÁLE

Aktuální průtok - Spytihněv

30.60 m3/s

ŘÍČNÍ ČÁST - HORNÍ TOK

KROMĚŘÍŽ- UH. OSTROH - 14.06.24 14:40

SPLAVNÉ PRŮTOK - 26.70 m3/sŘÍČNÍ ČÁST - DOLNÍ TOK

UH. OSTROH - HODONÍN - 14.06.24 14:40

SPLAVNÉ PRŮTOK - 31.10 m3/sKANÁLOVÉ ČÁSTI

SPYTIHNĚV - UH. HRADIŠTĚ,
VESELÍ - VNOROVY,
VNOROVY - SKALICA

JSOU TRVALE SPLAVNÉ

Průtoky v předchozích dnech ve Strážnici a v Kroměříži


Informativní údaje poskytlo Povodí Moravy s.p.
Pro aktuální stav volejte vodohospodářský dispečink tel.: 549 241 688.
Děkujeme!
Povodí

Podjezdná výška Uherský Ostroh

pojezdová výška 14.06.24 14:55 hodin - 2.82 m

Podjezdná výška Napajedla lávka

pojezdová výška 14.06.24 14:55 hodin - 3.10 m
usekyOMEZENÍ PLAVBY - AKTUÁLNÍ DATA
PROVOZ NA KOMORÁCH

DNES SE KOMORUJE
od 9.30-13.30 a 14.00-18.00 HODIN
A VODNÍ CESTA JE OTEVŘENÁ

(pozor na možné opravy a případně zvýšené vodní stavy na řece.)
MŮŽETE SI ZAPŮJČIT PLAVIDLA, KTERÁ SI ŘÍDÍTE SAMI, NEBO PLOUT VLASTNÍ LODÍ. DNES TAKÉ PŘEPRAVUJÍ REJDAŘI SKUPINY OSOB NA INDIVIDUÁLNÍ OBJEDNÁVKY.
Tyto (skupinové) plavby si ale musíte dohodnout předem.


KOMOROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST

PLAVEBNÍ KOMORY v provozu Spytihněv, Babice, Hustěnovice, Staré Město, Kunovský les, Nedakonice, Uherský Ostroh, Veselí n.M., VnorovyI, Vnorovy II, Strážnice I, Strážnice II, Petrov.

Plavební komory ve Strážnici jsou (mimo krátké povodňové stavy na Veličce) trvale otevřeny.


KVĚTEN

Všechny plavební komory jsou otevřeny:
od PÁTKU do NEDĚLE
a ve státní svátky (1. 5. a 8. 5.) a mimořádně také čtvrtek 2. 5. a 9. 5.
od 9.30 - 13.30 a 14.00 - 18.00 hodin.

ČERVEN – SRPEN

Všechny plavební komory jsou otevřeny:
od ÚTERÝ do NEDĚLE (včetně státních svátků)
od 9.30 - 13.30 a 14.00 - 18.00 hodin.

ZÁŘÍ

Všechny plavební komory jsou otevřeny:
od PÁTKU do NEDĚLE (včetně státního svátku 28. 9.)
od 9.30 - 13.30 a 14.00 - 18.00 hodin.

Poslední cyklus proplavování komorami je prováděn 15 min. před ukončením pracovní doby.