Aktuální provoz

SPLAVNOST NA BAŤOVĚ KANÁLE

Aktuální průtok - Spytihněv

215.00 m3/s

ŘÍČNÍ ČÁST - HORNÍ TOK

KROMĚŘÍŽ- UH. OSTROH - 25.02.24 03:00

NESPLAVNÉ PRŮTOK - 181.00 m3/sŘÍČNÍ ČÁST - DOLNÍ TOK

UH. OSTROH - HODONÍN - 25.02.24 03:00

NESPLAVNÉ PRŮTOK - 181.00 m3/sKANÁLOVÉ ČÁSTI

SPYTIHNĚV - UH. HRADIŠTĚ,
VESELÍ - VNOROVY,
VNOROVY - SKALICA

JSOU TRVALE SPLAVNÉ

Průtoky v předchozích dnech ve Strážnici a v Kroměříži


Informativní údaje poskytlo Povodí Moravy s.p.
Pro aktuální stav volejte vodohospodářský dispečink tel.: 549 241 688.
Děkujeme!
Povodí

Podjezdná výška Uherský Ostroh

pojezdová výška 25.02.24 03:25 hodin - 2.02 m

Podjezdná výška Napajedla lávka

pojezdová výška 25.02.24 03:25 hodin - 2.85 m
usekyOMEZENÍ PLAVBY - AKTUÁLNÍ DATA
PROVOZ NA KOMORÁCH

DNES SE NEKOMORUJE pro veřejnost

S VLASTNÍ LODÍ můžete plout jen mezi komorami (pozor na možné opravy a případně zvýšené vodní stavy na řece nebo zamrzlou vodní cestu).


KOMOROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST

PLAVEBNÍ KOMORY v provozu Spytihněv, Babice, Hustěnovice, Staré Město, Kunovský les, Nedakonice, Uherský Ostroh, Veselí n.M., VnorovyI, Vnorovy II, Strážnice I, Strážnice II, Petrov.

Plavební komory ve Strážnici jsou (mimo krátké povodňové stavy na Veličce) trvale otevřeny.


KVĚTEN

Všechny plavební komory jsou otevřeny:
od PÁTKU do NEDĚLE
a ve státní svátky (1. 5. a 8. 5.) a mimořádně také čtvrtek 2. 5. a 9. 5.
od 9.30 - 13.30 a 14.00 - 18.00 hodin.

ČERVEN – SRPEN

Všechny plavební komory jsou otevřeny:
od ÚTERÝ do NEDĚLE (včetně státních svátků)
od 9.30 - 13.30 a 14.00 - 18.00 hodin.

ZÁŘÍ

Všechny plavební komory jsou otevřeny:
od PÁTKU do NEDĚLE (včetně státního svátku 28. 9.)
od 9.30 - 13.30 a 14.00 - 18.00 hodin.

Poslední cyklus proplavování komorami je prováděn 15 min. před ukončením pracovní doby.