Založení Baťův kanál, o. p. s.
O založení Baťův kanál, o. p. s. rozhodla správní rada nadačního fondu Agentura pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu 3. května 2001 ve Veselí nad Moravou. Ten den byla také notářkou JUDr. Ludmilou Petěrkovou sepsána zakládací listina.

23. ledna 2002 byla společnost zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedených Krajským soudem v Brně a zahájila svou činnost.

Zakládací listina byla formou notářského zápisu provedeného notářkou JUDr. Vladimírou Zachovalou dvakrát měněna. V roce 2007 se upravoval způsob delegace osob do správní a dozorčí rady a měnil se počet členů správní a dozorčí rady ze 3 na 6. V roce 2011 se na základě změny zákona o obecně prospěšných společnostech měnil statutární zástupce z předsedy správní rady na ředitele. Zároveňbyl zrušen statut.

Orgány společnosti

Správní rada

Předsedové správní rady

Ing. Martin Bedrava 2002 - 2003
Mgr. Vlastimil Vaněk 2003 - 2007
Ing. Jaroslav Pospíšil 2007 – 2014
Bc. Zdeněk Pavlík 2014 – dosud

Členové správní rady

Mgr. Vlastimil Vaněk 2002 – 2008
Marie Vojtíková 2002 – 2008
Ing. Martin Bedrava 2002 – 2003
Vilém Reichsfeld 2003 – 2012
Ing. Irena Brabcová 2006 – dosud
Ing. Libor Karásek 2006 - 2010
Mgr. Zuzana Domesová 2007 – 2015
Ing. arch. Milana Grauová 2007 - 2011
Ing. Jaroslav Pospíšil 2007 – 2014
Ing. Hana Příleská 2010 – dosud
Ing. Miloš Kozumplík 2012 - dosud
Ing. Jaroslav Pospíšil 2007 – 2014
Mgr. Igor Taptič 2011 – 2014
Bc. Zdeněk Pavlík 2014 - dosud
Mgr. Petr Šelepa 2015 – dosud
Mgr. Ladislav Ambrozek 2015 - dosud

Dozorčí rada

Předsedové dozorčí rady
Ing. Petra Starobová 2002 – 2007
Ing. Martin Bedrava 2007 – dosud

Členové dozorčí rady

Ing. Petra Starobová 2002 – 2007
JUDr. Hana Havlínová 2002 – 2003
MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2007 – 2009
Bronislava Mašatová 2007 – dosud
Ing. arch. Zdeněk Koudelka 2007 – dosud
Mgr. Vlastimil Vaněk 2009 - 2012
Jaroslava Chromečková 2002 - 2007
JUDr. Dana Šilhavíková 2003 - 2007
Ing. Hana Bernhardtová 2007 - dosud
Ing. Martin Bedrava 2007 - dosud
Radoslav Malina 2007 – dosud
Mgr. Vít Tomaštík 2012 – dosud

Ředitel

Vojtěch Bártek 2002 – dosud

Zaměstnanci

Vojtěch Bártek 2003 – dosud
Dagmar Žádníková 2004 – dosud
Ing. Jitka Hradilová 2009 – 2010
Markéta Němečková, Dis 2010
Kristýna Jurásková 2011 – 2014
Michaela Moravčíková 2014 – 2015

Externí

Ing. Vojtěška Řičicová (ekonomka) 2002 – dosud
Lenka Sedlářová (mzdová účetní) 2002 – dosud
Mgr. Václav Trčka (právník) 2010 - dosud


Realizované projekty

Naučné stezky 2002, 2008

V roce 2002 Baťův kanál, o. p. s. realizovala naučnou stezku v Kostelanech nad Moravou. S finanční pomocí dotace Jihomoravského kraje byla v roce 2008 rekonstruována naučná stezka Včelíny u plavební komory Vnorovy I a byly vyměněny folie na informačních tabulích u sjezdů pro lodě v přístavišti ve Veselí nad Moravou a ve Strážnici.


Slováckem po vodě i na kole 2004

Jihomoravský kraj udělil Městu Veselí nad Moravou v rámci programu „Vznik a rozvoj produktů cestovního ruchu a navazujících aktivit“ dotaci na projekt SLOVÁCKEM PO VODĚ I NA KOLE. Realizátorem projektu byla Baťův kanál, o. p. s.. Jednalo se o podporu turistického produktu, který představovala pravidelná nedělní plavba Veselí nad Moravou – Strážnice a zpět s přepravou kol zdarma. Možnosti pravidelné nedělní plavby Veselí nad Moravou – Strážnice a zpět využilo v roce 2004 téměř 800 turistů. Z toho 77 rodin. Na invalidním vozíku absolvovalo program 8 lidí. Přepravou kol zdarma během plavby na lodi si zpestřilo program 125 cyklistů. Aktivity tohoto projektu byly v celkovém objemu 185 000,- Kč.


Moravou a Záhořím lodí i na kole I. 2005 - 2007

V rámci Fondu mikroprojektů Programu Iniciativy společenství INTERREG IIIA Česká republika- Slovenská republika 2004 – 2006 podala Baťův kanál, o. p. s. v roce 2005 žádost o spolufinancování projektu „Moravou a Záhořím lodí i na kole“ ve výši 423 690,- Kč. Vlastní spoluúčast je 141 230,- Kč. Celkové náklady na realizaci projektu tedy byly 564 920,- Kč.

Projekt se zaměřoval na zvýšení propustnosti státní hranice pro pěší, cyklo i vodní turisty ve stávající komplikované legislativě (odlišná úprava pro přechody na souši a na vodě) i v situaci připravovaného zřízení tří nových říčních hraničních přechodů (jedná se o druhý přechod tohoto druhu v ČR po hraničním přechodu na Labi s Německem). Současně je v hraničních vodách nutné vybudovat řadu veřejných i soukromých staveb (přístupové komunikace, parkoviště, přístavní mola, pikniková místa, občerstvení).

Další částí aktivit byla příprava propagační kampaně k bezproblémovému přechodu státní hranice, resp. k používání říčních hraničních přechodů – nový propagační materiál a příprava na veletrhy cestovního ruchu.


Pro lepší orientaci turistů přímo v terénu byly ve spolupráci s partnerem projektu mestem Skalica připraveny informační tabule – 4 na české straně a 4 na sloveské straně. Tabule obsahují informace o turistických možnostech v oblasti a o pravidlech chování při překračování státních hranic.

V rámci realizace tohoto projektu jsme v roce 2007 prezentovali společně s partnerem projektu městem Skalica výsledky našich projektů – přístav Skalica, možnost překračování Česko – Slovenských státních hranic na lodích a možnosti turistiky na Baťově kanálu – na veletrzích cestovního ruchu Regiontour 2007 Brno a Slovakiatour 2007 Bratislava. Zde jsme i distribuovali propagační materiál realizovaný v rámci projektu. Projekt vyvrcholil poslední velkou aktivitou – slavnostním Odemykáním plavební sezóny 2007, které se uskutečnilo v novém přístavu Skalica a zároveň na Výklopníku v Sudoměřicích, tzn. na Česko – Slovenských státních hranicích.

Od dubna do října 2007 byly v provozu říční hraniční přechody, které umožňovali překračování Česko – Slovenských státních hranic na palubách lodí občanům všech států světa.


Baťův kanál pohledem objektivu

Fotografická soutěž, kterou vyhlásila Baťův kanál, o. p. s. v roce 2006 . V květnu byla tato soutěž slavnostně vyhlášena a zahájena výstava soutěžních fotografií, která byla k vidění po celou sezónu 2006. Vítězem se stal MUDr. Milan Staněk. Soutěže se zúčastnilo 41 amatérských fotografů s více než 300 fotografiemi.


Vzhůru na palubu

Ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy byla na podzim 2008 připravena Propagační kampaň vodní cesty Baťův kanál v roce 2009 s názvem „Vzhůru na palubu“. Jedná se o mediální kampaň pro zvýšení atraktivnosti Baťova kanálu ve školách. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. marketingovou kampaň realizuje z prostředků EU ROP Střední Morava. Aktivity Baťův kanál, o. p. s. byly realizovány z prostředků dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. Tato propagační kampaň byla vytvořena v souladu s „Memorandem o vzájemné spolupráci v oblasti rozvoje vodní cesty Baťův kanál a vodní cesty na řece Moravě mezi Jihomoravským a Zlínským krajem“ uzavřené v červnu 2007 ve Veselí nad Moravou.

Přístupová komunikace Rohatec – kolonie 2008 - 2010

Od roku 2008 Baťův kanál, o. p. s. pracovala na zajištění vybudování přístupové cesty k přístavišti v Rohatci – kolonii. Jednalo se o chybějící komunikaci, bez které není možné uvést do užívání vybudované přístaviště. O investorství neměl nikdo zájem a tak aby nedošlo k promarnění investice vybudovaného přístaviště, chopila se této aktivity Baťův kanál, o. p. s.. Na tuto činnost obdržela dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje. Z důvodu značné problematičnosti přípravy celé investice, zejména převodu pozemku z neexistující organizace na stát a následné odkoupení tohoto pozemku Baťův kanál, o. p. s. od Pozemkového fondu ČR, bylo potřebné stavební povolení získáno v roce 2009, během kterého byla i celá stavba realizována. V roce 2010 byla stavba zkolaudována a s Povodím Moravy, s. p. byla uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene. Celá stavba včetně pozemku byla následně převedena Obci Rohatec.


70 let Výklopníku

V sobotu 20. Června 2009 v předvečer 70. Výročí otevření zařízení Výklopník v Sudoměřicích se uskutečnila přímo v areálu u Výklopníku oslava připomenutí této události. Nechyběl dort se 70 svíčkami a slavnostní program.


Veletrh lodí na Baťově kanálu 2010

Veletrh lodí na Baťově kanálu se uskutečnil 14 a 15. května 2010 v areálu přístaviště ve Veselí nad Moravou. Akce se konala pod záštitou hejtmana jihomoravského kraje Michala Haška.

Program jsme rozdělili záměrně do dvou dnů. V pátek byl program zaměřen na odborníky v oblasti cestovního ruchu, stavby a provozu plavidel a pro zástupce veřejné správy. Sobotní program byl vyloženě zaměřen na širokou veřejnost.

Podařil se náš hlavní záměr – představení kompletní nabídky druhů plavidel, které je možné využít pro trávení volného času na vodní cestě Baťův kanál. Na Veletrhu lodí se tak představili velké osobní lodě s kapacitou až 60 osob, několik druhů hausbótů na vícedenní pobyty a malé motorové čluny vhodné na krátkodobé projížďky. Prezentovala se tu i Galerie na vodě, která již podle svého názvu sídlí na lodi. Svou novou loď zde představila i Státní plavební správa, která byla po celou dobu trvání akce k dispozici všem návštěvníkům.

Akce naplnila i svůj druhý hlavní záměr – propagace a zviditelněné turistické plavby. V pátek 14. května bylo vysílání Dobrého rána s ČT z Brna zaměřeno na plavbu a lodě, jedni z hostů tohoto vysílání byli i zástupci pořadatelů Veletrhu lodí a kapitán lodě. Dokonce v rámci tohoto pořadu byl odvysílán živý vstup z areálu přístaviště ve Veselí nad Moravou. O Veletrhu lodí informovala i spousta regionálních médií. Bohužel 14. květen znamenal také začátek období vydatných dešťů, které se promítli i do výsledku návštěvnosti plavební sezóny na Baťově kanálu.

V rámci odborného programu byla možnost konzultací se Státní plavební správou, Povodí Moravy s.p., a Ředitelstvím vodních cest ČR. Proběhly též audiovizuální prezentace Žilinské univerzity, firmy prezentujících rezervační systém na obsazování lodních kapacit a také společnosti zabývající se sférickým snímkováním.

Program pro veřejnost druhý den Veletrhu obsahoval kyvadlovou dopravu na Hvězdárnu s možností prohlídky, besedu a autogramiádu s cestovatelem Miroslavem Zikmundem, koncert Melody Gentlemen Lednice, vystoupení mažoretek i ukázkové plavby loděmi.


Moravou a Záhořím lodí i na kole II. 2011 - 2012

Operační program přeshraniční spolupráce ČR – SR 2007 – 2013 Cíle oblasti podpory 1.6 Fond mikroprojektů. Baťův kanál, o. p. s. podala v srpnu 2010 žádost o podporu projektu v rámci výzvy 03/FMP. Partnerem je město Skalica.. Celkový rozpočet je 22 999,20 Eur. Spoluúčast 3 449,88 Eur.


    Hlavními aktivitami projektu byly:
  • monitoring cyklistů na cyklostezkách podél Baťova kanálu prostřednictvím automatických sčítačů, vyhodnocení
  • výroba modelu plavební komory pro účely propagace turistické vodní cesty Baťův kanál
  • příprava a tisk propagačního letáku
  • propagační akce k 10. výročí Baťův kanál, o. p. s.

Realizace projektu od března 2011 do února 2012.

Každoroční aktivity

Odemykání/Zamykání Baťova kanálu

Od svého založení Baťův kanál, o. p. s. organizuje nebo spoluorganizuje slavnostní Odemykání a Zamykání plavební sezóny na Baťově kanálu. Většinou se místa těchto slavností střídají po celé délce vodní cesty.


Veletrhy cestovního ruchu

Od roku 2002 se Baťův kanál, o. p. s. podílí na zajištění nebo přímo zajišťuje veletržní prezentace vodní cesty. Jedná se hlavně o veletrhy Regiontour Brno a Slovakiatour Bratislava. Prezentace byla dříve zajišťována ve spolupráci s nadačním fondem Agentura pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu, následně pak ve spolupráci s dobrovolnými svazky obcí. Poslední dobou pak díky Jihomoravskému a Zlínskému kraji, respektive Centrále cestovního ruchu Jižní Moravy a Centrále cestovního ruchu Východní Moravy.

Veletržní prezentace v Bratislavě byla od počátku zajišťována spoluprací a vstřícností Města Skalica.


Hurá do školy

Od roku 2006 se v poslední prázdninovou sobotu v přístavišti ve Veselí nad Moravou uskutečňuje zábavné odpoledne pro děti. Je už tradicí, že pro nadcházející prvňáčky jsou připraveny dárečky.


Plavba s Českým rozhlasem Brno

Ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno patří vždy jedno sobotní červnové odpoledne na Baťově kanálu posluchačům této oblíbené rozhlasové stanice. Nechybí plavby lodí, živá hudba, živé vysílám odpoledního Randevues se zajímavými hosty z regionu. Akce se uskutečnila poprvé v roce 2009 a pro velký zájem se koná každoročně. Místo konání se mění.

Informační centrum Baťova kanálu

Baťův kanál, o. p. s. je provozovatelem Informačního centra Baťova kanálu. Základní činností infocentra je bezplatné podávání informací, a to zejména na základ telefonických dotazů a dotazů internetovou poštou. Informační centrum provádí i zasílání propagačních a informačních materiálů o možnostech turistiky na Baťově kanálu a v jeho okolí. Informační centrum se také stará o distribuci propagačních materiálů o Baťově kanálu do turistických informačních center v okolí a v neposlední řadě také komunikuje s médii ať už při propagaci různých akcí konaných na Baťově kanálu či na jejich vlastní žádost (např. při natáčení pořadů). Informační centrum sídlí v budově přístaviště ve Veselí nad Moravou, Zámecká 2.

V rámci činnosti informačního centra Baťova kanálu probíhá správa a neustálá pravidelná aktualizace internetových stránek www.batacanal.cz. Do činnosti informačního centra dále patří i drobný prodej propagačních a upomínkových předmětů Baťova kanálu – trička, turistické známky, odznaky, šátky, hrníčky, průvodce.


Neviditelná činnost

Spousta aktivit, které nejsou na první pohled patrné. Správa majetku, který společnost vlastní. Jedná se zejména o lodě, které pronajímá. Zejména v dřívějším období se jednalo o významný nástroj rozvoje turistické plavby na vodní cestě. Dále jsou to například naučné stezky a informační tabule, které je třeba udržovat.

Baťův kanál, o. p. s. je od svého založení svolavatelem koordinačních jednání ve věci provozu, údržby a dokončení Baťova kanálu. Tohoto jednání se účastní zástupci samospráv, státní správy, provozovatelů plavby, správce vodní cesty Povodí Moravy, s. p., Státní plavební správa, popř. Ředitelství vodních cest ČR či jiných organizací. Díky vzájemné informovanosti a společnému řešení problematiky provozu a rozvoje vodní cesty se předchází mnohým problémům.

Jednání se samosprávami a poskytování podkladových materiálů pro obce, města, kraje, svazky obcí, mikroregiony, centrály cestovního ruchu, atd. Podíl na rozvojových projektech – účast na přípravě strategií, záměrů, ale i výrobních výborech.

Baťův kanál, o. p. s. poskytovala odborné konzultace a vedení seminárních, bakalářských a diplomových prací, včetně poskytování podkladů. Odborné podklady, fotografie a informace o vodní cestě a turistice na ní byly poskytovány i pro odborné časopisy a odborné internetové portály.

A spousta dalších drobných aktivit.

Spoluúčast na projektech

FÓRUM POMORAVIE 2003

projekt realizovalo Město Skalica. Baťův kanál, o. p. s. v rámci tohoto projektu realizovala pravidelné nedělní plavby na řece Moravě z Hodonína k Rohatci a zpět. Projekt řešil rozšíření turistické plavby na břeh Slovenské republiky (Skalice, Holíče).


Get off with Europe 2003

projekt realizovala Agentura pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu, nadační fond. Cílem projektu bylo připravit jednotlivé oborové skupiny – vinaře, zemědělce, podnikatele v cestovním ruchu – na vstup do Evropské unie. Baťův kanál, o. p. s. se podílela na přípravě a realizaci jednotlivých seminářů.


Cyklus projektového vzdělávání pro venkovské obce 2003

projekt vzdělávání zástupců místních samospráv ohledně možností čerpání finančních prostředků po vstupu do Evropské unie, který Baťův kanál, o. p. s. realizovala pro Město Veselí nad Moravou.


Culinary Heritage 2004 - 2006

projekt v rámci programu Interreg IIIC realizovala Agentura pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu, nadační fond. Český název projektu je Moravské dědictví. Baťův kanál, o. p. s. v rámci tohoto projektu zajišťovala spojení projektu Moravské dědictví s vodní turistikou. Významnou částí této činnosti byla společná propagace – účast na veletrhu MADI 2004 - představení projektu touroperátorům. Příprava společného tištěného propagačního materiálu a prezentace na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2005 a 2006.

Baťův kanál, o.p.s. se podílela na zajištění „Závěrečné mezinárodní konference“ tohoto projektu. Dále se o.p.s. podílela na zajištění akce „Velikonoční lodě“, která se realizovala v rámci tohoto projektu.


DoRIS 2004

projekt, který byl realizován Agenturou pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu v rámci programu Phare SFMP. Jednalo se o aplikaci Dunajského říčního informačního systému v podmínkách Baťova kanálu. Baťův kanál, o. p. s. se na projektu podílela komunikací s pracovníky informačních center, rakouským partnerem projektu organizací Via Donau. Poznatky byly vyhodnoceny a použity při přípravě nového internetového portálu Baťova kanálu a nových tištěných propagačních materiálů.


Příjezdová komunikace a parkovací plochy k přístavu U Jezu – Hodonín 2006

realizátorem projektu v rámci Iniciativy EU Interreg IIIA bylo Město Hodonín. Jednalo se o vybudování příjezdové komunikace k přístavu U Jezu v Hodoníně. Vybudování cca 30 parkovacích míst pro osobní automobily. Stání mohou využít i autobusy. Podél komunikace bude vybudován osvětlený chodník pro pěší včetně mobiliáře. Projekt zahrnuje propagaci výše uvedené akce. Baťův kanál, o. p. s. spolupracoval na zajištění publicity projektu.


Prístav Skalica – Baťov kanál 2006 – 2007

Jedná se o partnerský projekt Mesta Skalice v rámci Iniciativy EU Interreg IIIA k našemu projektu „Moravou a Záhořím lodí i na kole“. Je to investiční projekt, jehož cílem je vybudování přístavu na Baťově kanále za účelem rozvoje cestovního ruchu v regionu formou napojení Slovenské republiky resp. města Skalica na plavbu a tudíž i cestovní ruch Baťova kanálu.


Prekročiť Chotár 2006 - 2007

projekt občanského sdružení Posledných desať z Brezové pod Bradlom realizovaný v rámci Iniciativy EU Interreg IIIA. Baťův kanál, o. p. s. je partnerem tohoto projektu. Záměrem je využití potenciálu regionu, který je zatím nevyužitý a má značné možnosti. Výsledným produktem bylo kromě jiného i vydání souboru propagačních materiálů, které zahrnují Baťův kanál.


Prodloužení Baťova kanálu o úsek Hodonín – soutok Morava/Dyje 2006 - 2007

projekt v rámci Iniciativy EU Interreg IIIA realizoval Jihomoravský kraj. Cílem projektu bylo prodloužení stávající turistické vodní cesty o jmenovaný úsek pro turistickou plavbu – zpracování socioekonomické analýzy, která se zabývala technickým řešením, dopady na cestovní ruch včetně SWOT analýzy, marketingového průzkumu a ekonomického vyhodnocení. Baťův kanál, o. p. s. zajišťoval kulaté stoly – aktivity projektu.

Vodní pas 2007

velká marketingová akce byla připravena ve spolupráci s dobrovolným svazkem obcí Obce pro Baťův kanál. Bylo to vydání Vodního pasu. Ten byl vytištěn v nákladu 2000 ks česky a 500 ks slovensky. Jeho distribuce probíhala po celém Baťovu kanálu a byly do ní zapojeni všichni podnikatelé na vodní cestě.


Povodie rieky Moravy v dotyku s Trnavským samosprávným krajom 2007 - 2008

Regionálna rozvojová štúdia územia pre potreby ďalších možností jeho využitia – jedná se o komplementární projekt Trnavského kraja k projektu Jihomoravského kraje „Prodloužení Baťova kanálu o úsek Hodonín – soutok Morava/Dyje“. Naše organizace se na realizaci tohoto projektu podílí jako odborný konzultant a zároveň také jako zpracovatel Studie dopadu realizovaných opatření.


Baťovým kanálom za vzdelaním a kultúrou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou 2009

projekt realizovaný za účelem prohloubení přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou v oblasti vysokoškolského vzdělávání a kultury. Baťův kanál, o. p. s. se od samotného počátku aktivně podílel na přípravě a byl jedním z partnerů tohoto projektu. Výsledkem projektu byl podpis „Memoranda o spolupráci medzi Stredoeurópskou vysokou školou v Skalici a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně“, který se uskutečnil 4. listopadu 2009 v přístavišti ve Veselí nad Moravou. Realizace projektu byla finančně podpořena Višegradským fondem.


Stezky dědictví

projekt rozvoje regionální gastronomie 2008 – 2010 (ROP Jihovýchod) – Cílem projektu bylo sestavit průvodce podniky nabízející regionální gastronomii, českou nebo moravskou, a propagovat je na tuzemském i zahraničním trhu pod jednotnou značkou. Průvodce se v masovém měřítku objevil jako příloha denního tisku a bude obsahoval nabídku jednotlivých podniků účastnících se na projektu. Současně vzniklo informační místo o regionální gastronomii pro veřejnost, jež využívá jednotný internetový informační systém napojený na řadu partnerů. PRealizátorem projektu byl ECEAT. Baťův kanál, o. p. s. jako partner se účastnil základních prací na přípravě projektu od roku 2007. V realizační fázi v roce 2009 a 2010 se Baťův kanál, o. p. s. podílel na vytipovávání vhodných subjektů a zúčastňoval se kontrolních návštěv provozoven v regionu. Zúčastňoval se pracovních jednání v rámci realizace projektu a velkou mírou se podílel na prezentaci výsledků projektu, zejména na distribuci Průvodců regionální gastronomií.


„ZIELE-TOP-CÍLE“ 2009 - 2012

Společná nabídka Top výletních cílů na jižní Moravě a v Dolním Rakousku! Přeshraniční projekt ZIELE-TOP-CÍLE je financovaný v rámci programu Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika. Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava spolupracuje od počátku své existence se zahraničními destinačními organizacemi a klade důraz na kooperaci s nejbližšími regiony. Mezi zahraničními regiony s nejužšími vazbami a zkušenostmi se řadí sousední Dolní Rakousko, ve spolupráci s nímž také realizuje projekt ZIELE-TOP-CÍLE. Cílem nového přeshraničního projektu ZIELE-TOPCÍLE je ve spolupráci s dolnorakouským partnerem, který již několik let úspěšně buduje nabídku Top výletních cílů v Dolním Rakousku – Top-Ausflugsziele Niederösterreich, vytvoření skupiny nejatraktivnějších míst na jižní Moravě pod značkou Top výletní cíle Jižní Moravy. Dalším cílem projektu je pomoc s propagací jednotlivých Top výletních cílů pod jednotnou značkou, která je již registrována jako ochranná známka. Marketing pro všechny Top výletní cíle, neustálé zkvalitňování poskytovaných služeb a samozřejmě úzká spolupráce mezi Top výletními cíli jsou dalšími záměry projektu. Při naplňování těchto cílů projektový tým očekává zvýšení návštěvnosti turisticky nejatraktivnějších míst na jižní Moravě i v Dolním Rakousku. Velkým přínosem této spolupráce bude také neustálá výměna informací a zkušeností mezi partnery projektu i Top výletními cíli. Stát se Top výletním cílem Jižní Morava není jenom tak, uchazeč musí splnit řadu kritérií, která se zaměřují především na kvalitu nabídky, infrastruktury a poskytovaných služeb návštěvníkům. Baťův kanál se stává Top výletním cílem v první vlně.


Společné putování za dědictvím regionů 2011

Ve spolupráci s MAS Strážnicko a MAS Dolní Morava Baťův kanál, o. p. s. zajišťovala expozici o Baťově kanálu na Průžkově mlýně ve Strážnici. Dále pak rekonstrukci a zřízení expozice na Výklopníku v Sudoměřicích a podporu rozvoje plavby a propagace cestovního ruchu v Rohatci.

Podpora propagačních projektů

Toulavá kamera 2005 a 2011

oblíbený pořad o zajímavých turistických cílech v ČR odvysílal již dvě reportáže z prostředí Baťova kanálu. Vyšlo i knižně.


Plavci připlavávající Baťův kanál 2009

Pro skupinu plavců, kteří připlavávali Baťův kanál z Otrokovic do Skalice a odtud zpět do Veselí nad Moravou 8. a 9. 9. jsme zajišťovali doprovodné plavidlo. Tato událost byla dost mediálně sledovaná a výrazně pomohla při prezentaci vodní cesty.


Kulturní léto na Baťově kanálu 2010

Ve spolupráci s DSO Obce pro Baťův kanál za finanční podpory Jihomoravského kraje realizoval projekt Kulturní léto na Baťově kanálu. V rámci tohoto projektu se v každém přístavišti organizovala přes sezónu kulturní akce pro veřejnost. Například přehlídka folk písničkárů ve Strážnici, přehlídka country kapel v Sudoměřicích nebo módní přehlídka v Hodoníně.

Kam jedeš? 2010

V rámci televizního turistického pořadu financovaného CCR JM „Kam jedeš?“ Se natáčel i díl „Odemykat Baťův kanál“ Více o tomto projektu je uvedeno na www.kamjedes.cz. Díl byl odvysílán v rámci vysílacího schématu TV PRIMA.


Divadlo Mašíni cestou samurajů 2010

významnou propagační aktivitou v roce 2010 bylo divadelní představení „Mašíni cestou samurajů“. Toto divadelní představení se odehrávalo na palubě lodi v několika přístavech. Představení bylo speciálně nastudováno pro prostředí Baťova kanálu a loď a voda v něm hraje velkou roli. Představení bylo přístupné pro veřejnost zdarma. Akce měla příznivý mediální ohlas, který zviditelnil vodní cestu Baťův kanál.


Šohaji na Baťově kanálu 2008

natáčení dechovkového zábavného pořadu během plavby lodí. Plavba a vodní cesta Baťův kanál je v pořadu významně zmíněna. Bylo odvysíláno v rámci vysílacího schématu ČT a několikrát reprízováno.

Co se zatím nepodařilo

Prodloužení vodní cesty

S obnovou Baťova kanálu pro rekreační plavbu se objevily i záměry prodloužit Baťův kanál do Kroměříže a Hodonína. Přestože bylo vynaloženo mnoho úsilí, k realizaci stále nedošlo. Snad při dalších kulatinách Baťův kanál, o. p. s. budeme moci hrdě říct, že Baťův kanál vede z Kroměříže do Hodonína přes 15 plavebních komor.


Cyklostezka Veselí nad Moravou – Hodonín

Vybudování zpevněné komunikace pro cyklisty podél vodní cesty z Veselí nad Moravou do Hodonína se od roku 2004 stále nedaří. Přitom hlasy místních a hlavně turistů po ní volají pořád silněji. Podle sčítání na cyklostezkách na jiných srovnatelných místech se tak přichází o desetitisíce návštěvníků ročně.

Infrastruktura vodní cesty

Vybavení vodní cesty pro rekreační využití není ještě na takové úrovni, která by umožnila dosažení větších ekonomických efektů. Původní účel pro nákladní plavbu takové vybavení nepotřeboval.

Přesto pomalu, ale jistě se daří dobudovávat potřebné zázemí jak přímo na vodní cestě – přístaviště, vyčkávací stání, dlouhodobá kotviště, atd., ale i potřebné vybavení na březích – přístupové komunikace, parkoviště, sociální zázemí, občerstvení, ubytování,….


Dostat vodní cestu do hrdosti místních

Obnova Baťova kanálu pro turistické využití probíhá od poloviny 90. lety minulého století. Ze začátku se iniciativa setkávala spíše s nesouhlasem a nepochopením. Nejen od obyvatel, ale i od vedení samospráv.

Dnes má sice záměr všeobecnou podporu, ale neustále se potkáváme s nedůvěrou v úspěch projektu rozvoje rekreační plavby. A hlavně pořád ještě chybí hrdost místních na tuto významnou památku a vyhledávaný turistický cíl.

Úspěchy

Ocenění Průvodce Baťovým kanálem

Odborná porota 13. ročníku národní soutěžní přehlídky propagačních materiálů měst, krajů a turistických regionů TOURPROPAG Písek vyhlásila Průvodce Baťovým kanálem jako nejlepší v kategorii informační brožura. V této kategorii bylo v letošním ročníku přihlášeno 135 propagačních materiálů.

Toto významné a prestižní ocenění je sladkou odměnou za usilovnou práci na uceleném materiálu provázející turistu po Baťově kanálu i po atraktivitách v okolí. Připomínat nám ho bude kromě diplomu i originální plastika symbolizující písecký kamenný most.

Průvodce Baťovým kanálem byl financován z rozpočtu Jihomoravského kraje a Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy z prostředků EU ROP Střední Morava. Na jeho tvorbě se kromě Baťův kanál, o. p. s. významně podílelo Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě a Obce pro Baťův kanál. Mapové podklady poskytla Kartografie Praha, z jejíž dílny pochází také celé grafické zpracování materiálu. Důležité informace a podklady poskytla Státní plavební správa pobočka Přerov a Povodí Moravy, s. p. závod Střední Morava Uherské Hradiště. Vydatně nám pomohly i konzultace s provozovatelem půjčovny hausbótů.

Ve stejný den, kdy nám bylo v Písku předáno ocenění z rukou zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, jsme spustili na našich internetových stránkách www.batacanal.cz Průvodce Baťovým kanálem v nové přehledné interaktivní podobě. V české a anglické mutaci. A to díky dotaci Jihomoravského kraje.


Baťův kanál finalista soutěže EDEN 2010

Projekt European Destination of Exellence – Evropská destinace nejvyšší kvality (EDEN) vypisuje Evropská komice a zapojeno do něj je více jak dvacet evropských zemí. V České republice je odborným garantem tohoto projektu agentura CzechTourism.

Téma ročníku 2010 mělo název Voda – turistický cíl. Odborná porota složená ze zástupců agentury CzechTourism, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Asociace turistických regionů ČR posuzovala přihlášené lokality na základě rozsáhlých materiálů, které zástupci každé destinace odevzdali. Baťův kanál se dostal mezi 5 finalistů, ze kterých se už pak vybíral pouze vítěz. Stal se tak nositelem prestižního označení „Baťův kanál – finalista soutěže EDEN 2010“. Toto ocenění bylo předáno na slavnostním vyhlášení z rukou ministra pro místní rozvoj Rostislava Vondrušky.

Ocenění cyklostezky podél Baťova kanálu

Páteřní cyklostezka podél Baťova kanálu se stala držitelem „Ceny redakce portálu Kudy z nudy 2010“. Toto prestižní oceněn si na slavnostním vyhlášení Cen Kudy z nudy 2010 převzali z rukou náměstka ministra pro místní rozvoj Ing. Michala Janeby zástupci Baťova kanálu Ing. Jiří Durďák a Vojtěch Bártek.

Všechny turistické aktivity zaregistrované na portálu www.kudyznudy.cz prošly během května a června 2010 prvním, neveřejným kolem soutěže. V něm odborníci z oblasti cestovního ruchu vybrali v každém ze 17 turistických regionů deset aktivit, které nominovali do druhého kola. Celkem tak do veřejného hlasování postoupilo 170 turistických nabídek. Z nich pak mohla veřejnost od 1. července do 31. srpna 2010 vybírat tu nejlepší. Čtenáři portálu mohli do hlasování doplnit také své tipy. Z celkového počtu hlasů tyto tipy činí necelých 7 %, přesto dokázaly v několika regionech posunout aktivitu, která nebyla nominována, na medailové pozice. Systém byl jednoduchý – stačilo vyplnit interaktivní hlasovací formulář. To udělalo přesně 10 852 lidí, kteří odevzdali 62 131 hlasů. V průměru tak každý hlasující označil 6 turistických aktivit. V rámci soutěže udělila odborná porota dvě zvláštní ceny – Cenu redakce portálu Kudy z nudy a Cenu ředitele agentury CzechTourism. V soutěži čtenáři vybírali také akci roku.


Slovácko s Baťovým kanálem vítězem EDEN 2011

Pátý ročník prestižní soutěže o Evropskou destinaci nejvyšší kvality – EDEN 2011. V rekordní konkurenci 26 přihlášených destinací z celé České republiky zvítězilo Slovácko. Letošním tématem soutěže, do níž je zapojeno přes dvacet evropských zemí, je Obnova hmotného dědictví. Slovácko se do projektu přihlásilo s Baťovým kanálem.

Všech 26 destinací zapojených do soutěže hodnotila porota složená se zástupců CzechTourism, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, Asociace turistických regionů ČR, Národního památkového ústavu, Českého vysokého učení technického a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Finálovou pětku posuzovala přímo v terénu.

Osobnosti na Baťově kanálu

Tomáš Baťa mladší

Navštívil Baťův kanál několikrát. Zejména při Odemykání Baťova kanálu. Například v roce 2002 1. května slavnostně otevíral poslední rekonstruovanou plavební komoru v Petrově, několikrát navštívil Odemykání ve Spytihněvi a poslední jeho návštěva byla 1. května 2008 v Otrokovicích, kde otevíral nové přístaviště. Vždy ho velmi těšilo, že odkaz jeho rodiny nezanikl.


Návštěva prezidenta Václava Klause s chotí

Ve dnech 8. – 9. června 2009 navštívil prezident republiky Václav Klaus s manželkou Lívií Jihomoravský kraj. Součástí jejich programu byla 9. června i plavba po Baťově kanálu z Petrova do Strážnice.

Prezident s chotí přijeli do přístaviště v Petrově z prohlídky Plžů. Doprovázel je, stejně jako po celé tři dny, hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek s manželkou. V přístavišti je přivítal ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek s Lucií Bělochovou, manažerkou dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál.

Odplutí lodí Danaj nadšeně sledovalo množství obyvatel Petrova. Mnohé ženy oblečené v tradičních fěrtušcích, čehož si pan prezident všimnul a ocenil. Následně byl Vojtěchem Bártkem seznámen s historií, obnovou a současným turistickým využíváním vodní cesty Baťův kanál. Zajímavostí je, že právě v Petrově 1. května 2002 byla slavnostně Tomášem Baťou otevřena poslední rekonstruovaná plavební komora a Průplav Otrokovice – Rohatec dostal oficiální název Baťův kanál.

Poté následoval brífink s přítomnými novináři regionálních médií. Zbytek plavby pak pan prezident trávil na horní palubě odkud měl krásný výhled do okolní krajiny a mohl zdravit spousty lidí, kteří na něj čekali podél Baťova kanálu už daleko od přístaviště ve Strážnici. Velikost Baťova kanálu a pohodová plavba mu umožňovala je pozdravit, popřípadě krátce pohovořit.

Loď Danaj doprovázely dva hausbóty z Petrova. Dále během plavby Danaj míjela dvě osobní lodě plné výletníků. Jako upomínku na tento zážitek převzal pan prezident z rukou předsedkyně svazku obcí Obce pro Baťův kanál paní Grauové plastiku lodi od Veselského keramika Vladimíra Groše. Pak ještě podepsal pamětní listiny.

Luboš Holý

Navštívil přístaviště ve Veselí nad Moravou v rámci akce Plavba po Baťově kanálu s ČRo Brno. Zazpíval zde živě nejen v rámci vystoupení s BROLNem, ale i v rámci živého vysílání Českého rozhlasu Brno. Byla to píseň V Zarazicách krajní dům. Ke zpěvu této písně se přidal i Martin Hrbáč a většina přihlížejících.


Miroslav Zikmund

Byl hostem Veletrhu lodí na Baťově kanálu. Srdečné vyprávění této naší cestovatelské legendy dostalo všechny přítomné. Spousta z nich si odnesla kromě zážitku i autogram a společnou fotografii. Miroslav Zikmund projel téměř celý svět, ale na Baťově kanálu byl ten den poprvé.


Jan Hřebejk

Kromě toho, že je znám jako vynikající režisér hořkých komedií, je znám také jako příznivec lodiček a plavby. Několikrát se nepodařilo najít vhodný termín na návštěvu Baťova kanálu až se to podařilo. Plavbu Spytihněv – Babice – Napajedla – Spytihněv si mohl užít s celou rodinou. Na památku také děti dostaly hru Kocábky na Baťově kanálu. Aby si tuto plavbu mohli kdykoliv doma připomenout.

Účast v organizacích

Spolek pro/pre podporu Pomoraví/Pomoravia

Spolek pro podporu Pomoraví sleduje obecně prospěšné cíle zejména zlepšení čistoty vody v řece Moravě a jejich přítoků, účelné využívání vodní energie, regenerace břehů a nábřeží řeky Moravy a podporu možného zesplavnění. Smyslem je zvyšovat hospodářskou úroveň přilehlých oblastí, podporovat zaměstnanost v tradičních i nových odborech a zlepšovat uznávané přírodní a rekreační hodnoty okolí řeky Moravy, a jejich přítoků. Podporovat rozvíjení kulturního bohatství regionu a jako celek jej propagovat v zahraničí.

Rozvíjet mezinárodní spolupráci ve všech výše uvedených oblastech a navazovat všestranné styky s partnerskými zahraničními a mezinárodními organizacemi.

Vojtěch Bártek je dlouholetým členem představenstva a od roku 2011 i místopředsedou sdružení.


České vodocestné a plavební sdružení

Jedná se o významné národní sdružení odborníků v oboru plavba a vodní cesty. Členem je ředitel Vojtěch Bártek, který byl s Ing. Jaromírem Šlachtou i spoluzakladatelem odborné skupiny Baťův kanál, a po kterém převzal i vedení této skupiny.

Významné dohody

Dohoda o spolupráci při rozvoji Baťova kanálu

Pod záštitou Asociace krajů ČR probíhala v roce 2010 příprava a schvalování dohody o spolupráci při rozvoji Baťova kanálu. Tato dohoda se připravovala mezi Jihomoravským, Zlínským, Olomouckým a Moravskoslezským krajem (ČR) a Trnavským, Trenčanským, Bratistavským a Žilinským samosprávným krajem (SR). Aktéři této dohody tím potvrzují vážný zájem o realizaci vzájemně prospěšných aktivit v zájmu rozvoje Baťova kanálu. Baťův kanál, o. p. s. se podílela na přípravě této dohody. Dohoda je významnou deklarací samospráv o zájmu rozšiřování plavby. Samotný podpis dohody proběhl až v roce 2011.


Memorandum o vzájemné spolupráci

v oblasti rozvoje vodní cesty Baťův kanál a vodní cesty na řece Moravě mezi Jihomoravským a Zlínským krajem. Dohoda byla podepsána během společného jednání rad obou krajů během plavby po Baťově kanálu 25. června 2007.

V obou dokumentech je výslovně uvedena obecně prospěšná společnost Baťův kanál jako koordinační prvek v oblasti rozvoje a propagace.

Poděkování za dlouhodobou finanční podporu

Baťův kanál, o. p. s. mohl existovat a vykonávat svou činnost jenom díky trvalé finanční podpoře těchto organizací:
- Jihomoravský kraj
- Zlínský kraj
- Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě
- Obce pro Baťův kanál
- Město Veselí nad Moravou
- Město Strážnice

Poděkování

Dílo by se nám tolik nedařilo, kdyby nebylo dobré
spolupráce s:

- Ředitelství vodních cest ČR
- Státní plavební správa
- Povodí Moravy, s. p.
- ČRo Brno
- Region Slovácko
- Centrála cestovního ruchu Jižní Moravy
- Centrála cestovního ruchu Východní Moravy
- Město Skalica

Poděkování patří všem, kteří s námi vstřícně spolupracovali a spolupracují a pochopili naši roli, kterou na Baťově kanálu zastáváme.