Založení Baťův kanál, o. p. s.
O založení Baťův kanál, o. p. s. rozhodla správní rada nadačního fondu Agentura pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu 3. května 2001 ve Veselí nad Moravou. Ten den byla také notářkou JUDr. Ludmilou Petěrkovou sepsána zakládací listina.

23. ledna 2002 byla společnost zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedených Krajským soudem v Brně a zahájila svou činnost.

Zakládací listina byla formou notářského zápisu provedeného notářkou JUDr. Vladimírou Zachovalou dvakrát měněna. V roce 2007 se upravoval způsob delegace osob do správní a dozorčí rady a měnil se počet členů správní a dozorčí rady ze 3 na 6. V roce 2011 se na základě změny zákona o obecně prospěšných společnostech měnil statutární zástupce z předsedy správní rady na ředitele. Zároveňbyl zrušen statut.

Orgány společnosti

Správní rada

Předsedové správní rady

Ing. Martin Bedrava 2002 - 2003
Mgr. Vlastimil Vaněk 2003 - 2007
Ing. Jaroslav Pospíšil 2007 – 2014
Bc. Zdeněk Pavlík 2014 – 2017
Bc. Roman Hanák 2017 - 2021
Libor Střecha 2021 - dosud

Členové správní rady

Mgr. Vlastimil Vaněk 2002 – 2008
Marie Vojtíková 2002 – 2008
Ing. Martin Bedrava 2002 – 2003
Vilém Reichsfeld 2003 – 2012
Ing. Irena Brabcová 2006 – dosud
Ing. Libor Karásek 2006 - 2010
Mgr. Zuzana Domesová 2007 – 2015
Ing. arch. Milana Grauová 2007 - 2011
Ing. Jaroslav Pospíšil 2007 – 2014
Ing. Hana Příleská 2010 – 2017
Ing. Miloš Kozumplík 2012 - 2018
Ing. Jaroslav Pospíšil 2007 – 2014
Mgr. Igor Taptič 2011 – 2014
Bc. Zdeněk Pavlík 2014 - 2017
Mgr. Petr Šelepa 2015 – 2017
Mgr. Ladislav Ambrozek 2015 – 2022
Bc. Roman Hanák 2017 – 2021
Ing. Jan Nečas 2017 – 2021
Ing. Stanislav Blaha 2017 - dosud
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2018 – dosud
Mgr. Renata Smutná 2021 – dosud
Libor Střecha 2021 - dosud

Dozorčí rada

Předsedové dozorčí rady
Ing. Petra Starobová 2002 – 2007
Ing. Martin Bedrava 2007 – 2017
Bronislava Mašatová 2017 - 2021
Ing. Eva Mlýnková 2021 – dosud

Členové dozorčí rady

Ing. Petra Starobová 2002 – 2007
JUDr. Hana Havlínová 2002 – 2003
MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2007 – 2009
Bronislava Mašatová 2007 – 2021
Ing. arch. Zdeněk Koudelka 2007 – 2017
Mgr. Vlastimil Vaněk 2009 - 2012
Jaroslava Chromečková 2002 - 2007
JUDr. Dana Šilhavíková 2003 - 2007
Ing. Hana Bernhardtová 2007 - 2018
Ing. Martin Bedrava 2007 - 2017
Radoslav Malina 2007 – 2017
Mgr. Vít Tomaštík 2012 – dosud
Ing. Hana Příleská 2017 – dosud
Mgr. Vlastimil Jansa 2017 – 2021
Bc. Michal Doležel 2017 - 2021
Bc. Eva Mlýnková 2018 – dosud
Mgr. Evelína Jochová 2021 – dosud
Jana Lamačová 2021 – dosud
Lukáš Dubec 2021
Mgr. Petr Vlasák – 2021 – dosud

Ředitel

Vojtěch Bártek 2002 – dosud

Zaměstnanci

Vojtěch Bártek 2003 – dosud
Dagmar Žádníková 2004 – 2018
Ing. Jitka Hradilová 2009 – 2010
Markéta Němečková, Dis 2010
Kristýna Jurásková 2011 – 2014
Michaela Moravčíková 2014 – 2015
Petra Korvasová 2018 – dosud
Pavel Lamač 2019
Ing. Michal Nezval 2020 – dosud

Externí

Ing. Vojtěška Řičicová (ekonomka) 2002 – 2019
Lenka Sedlářová (mzdová účetní) 2002 – 2019
Mgr. Václav Trčka (právník) 2010 - dosud