Kapitánův deník

ŘÍČNÍ ČÁST

KROMĚŘÍŽ- UH. OSTROH - 18.05.21 09:40

NESPLAVNÉ PRŮTOK - 220 m3/s

ŘÍČNÍ ČÁST

UH. OSTROH - HODONÍN - 18.05.21 09:37

NESPLAVNÉ PRŮTOK - 241 m3/s

KANÁLOVÉ ČÁSTI

SPYTIHNĚV - UH. HRADIŠTĚ,
VESELÍ - VNOROVY,
VNOROVY - SKALICA

JSOU TRVALE SPLAVNÉ

Průtoky v předchozích dnech ve Strážnici a v Kroměříži


Informativní údaje poskytlo Povodí Moravy s.p.
Pro aktuální stav volejte vodohospodářský dispečink tel.: 549 241 688.
Děkujeme!
Povodí

Podjezdná výška Uherský Ostroh

pojezdová výška 18. 05. 2021, 10:15 hodin - 1,92 m

Veškerou údržbu a opravy na vodní cestě Baťův kanál a řece Moravě zajišťuje Povodí Moravy, s.p.Informace o omezeních plavby naleznete na stránkách www.batuvkanal.info

opravy

DNES SE NEKOMORUJE pro veřejnost

MŮŽETE SI ZAPŮJČIT PLAVIDLA, KTERÁ SI ŘÍDÍTE SAMI NEBO PLOUT VLASTNÍ LODÍ ale jen mezi komorami (pokud se individuálně nedohodnete s rejdaři, kteří mohou komory obsluhovat, jen pozor na možné opravy a případně zvýšené vodní stavy na řece)
DNES PŘEPRAVUJÍ REJDAŘI SKUPINY OSOB NA IDNIVIDUÁLNÍ OBJEDNÁVKY. Tyto skupinové plavby si ale musíte dohodnout předem.


KOMOROVÁNÍ PRO VEŘEJNOST

PLAVEBNÍ KOMORY v provozu Spytihněv, Babice, Hustěnovice, Staré Město, Kunovský les, Nedakonice, Uherský Ostroh, Veselí n.M., VnorovyI, Vnorovy II, Strážnice I, Strážnice II, Petrov.

Plavební komory ve Strážnici jsou (mimo krátké povodňové stavy na Veličce) trvale otevřeny.


KVĚTEN, ZÁŘÍ

Všechny plavební komory jsou otevřeny od PÁTKU do NEDĚLE a ve státní svátky od 9.30 - 13.30 a 14.00 - 18.00 hodin.

ČERVEN – SRPEN

Všechny plavební komory jsou otevřeny od ÚTERÝ do NEDĚLE a ve státní svátky od 9.30 - 13.30 a 14.00 - 18.00 hodin.

Poslední cyklus proplavování komorami je prováděn 15 min. před ukončením pracovní doby.provoz
Komorování je zdarma a zajišťuje je Správce vodní cesty Povodí Moravy s.p.

povodí
 

Buďte s námi


reklamavm adrenalin pristavSM EKOFarma beta translator