Vyfoť Baťův kanál aneb Baťův kanál pohledem objektivufotosoutez


PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE

 1. Fotosoutěž s názvem „Vyfoť Baťův kanál aneb Baťův kanál pohledem objektivu“ (dále jen soutěž) je určena všem amatérským i profesionálním fotografům bez omezení věku.
 2. Organizátorem soutěže je dobrovolný svazek obcí Obce pro Baťův kanál, IČ: 75068478, se sídlem Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín (dále jen organizátor) ve spolupráci s Baťův kanál o.p.s.
 3. Soutěž je otevřená pouze pro digitální fotografie. Své fotografie musí soutěžící zaslat na emailovou adresu: fotosoutez.batuvkanal@gmail.com.
 4. Fotografie je možné do soutěže zasílat v termínu od 1.6.2016 do 31.10.2016.
 5. Za soutěžní fotografii bude považována fotografie ve formátu JPG, s minimální požadovanou velikostí 1280 x 1024 pixelů, maximální velikost fotografie není stanovena.
 6. Každý soutěžící má právo zaslat do soutěže maximálně 10 fotografií.
 7. Fotografie mohou být barevné i černobílé.
 8. Povinnou součástí přihlášené fotografie je průvodní informace, která musí obsahovat jméno autora, adresu, telefonní číslo, emailovou adresu, název fotografie, datum vzniku a stručný popis fotografie.
 9. Fotografie musí tematicky pocházet z vodní cesty Baťův kanál a řeky Moravy.
 10. Výherci soutěže obdrží od organizátora věcné ceny:
  1. místo: poukázka na nákup foto techniky v ceně 5.000,- Kč
  2. místo: dárkový poukaz na plavbu lodí
  3. místo: paměťová karta „micro SDHC 32 GB + USB flash disk 32 GB
  4.-10. místo: dárkový balíček
 11. O výhercích soutěže rozhodne odborná porota. O získání výhry bude organizátor výherce informovat telefonicky nebo emailem.Výhry v soutěži nejsou právně vymahatelné.
 12. Zasláním nebo doručením fotografie do soutěže účastník poskytuje organizátorovi bezúplatné autorské právo k neomezenému užití takové fotografie. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo elektronické podoběvč. uvedení jména autora bez nároků na honorář.Organizátor má právo rovněž upravit poskytnuté fotografie dle vlastního uvážení.
 13. Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Účastník dále souhlasí s případným zveřejněním svého jména ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách v rámci vyhlášení výsledků soutěže a rovněžpři publikování zaslaných fotografií v tiskové nebo elektronické podobě.
 14. Soutěžící prohlašuje, že je autorem zaslaných fotografií a/nebo osobou oprávněnou k výkonu autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Dále soutěžící doloží písemný souhlas s užitím fotografií organizátorem od osob, které jsou případně zachyceny na fotografiích nebo jejichž osobnostních práv by se mohly fotografie dotýkat a to zejména s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo elektronické podobě.
 15. Zasláním nebo doručením fotografie soutěžící bezvýhradně souhlasí s těmito pravidly soutěže.
 16. Organizátor má právo tyto podmínky kdykoliv změnit či doplnit uveřejněním nových podmínek na webové stránce www.batacanal.cz a webových stránkách členských obcí svazku. Organizátor má právo z vážných důvodů soutěž zrušit. V takovém případě bude zrušení oznámeno na webové stránce www.batacanal.cz a webových stránkách členských obcí svazku.