Uherské Hradiště

Přístaviště v Uherském Hradišti je jednou ze vstupních bran do tohoto krásného města, které je odedávna přirozeným středem Slovácka - regionu proslulého svébytným folklórem, cimbálovou muzikou, dobrým vínem, překrásnými kroji a řadou zachovalých lidových tradic.


Uherské Hradiště je město s bohatou historií, na jeho území byla v roce 1990 vyhlášena městská památková zóna. V roce 2011 město získalo prestižní titul „Historické město“.

Uherské Hradiště bylo založeno v roce 1257 českým králem Přemyslem Otakarem II. Charakter a funkci města jako pohraniční pevnosti města předurčila jeho exponovaná poloha na křižovatce obchodních cest.

Výraznou změnu prodělal ráz města během první republiky (1918–1938) – vyrostly budovy nemocnice, areál budov kasáren, finanční úřady, budova nádraží, přístavba muzea a lázní, čímž se město rozrostlo za obvod bývalých hradeb směrem k sousedním obcím, tzn. ke Starému Městu, Kunovicím, Mařaticím, Jarošovu a Sadům. Z průmyslových podniků byly za první republiky ve městě nejvýznamnější podniky potravinářského, dřevozpracujícího, textilního zaměření – nábytkářský závod, pily, pivovar, konzervárny, v okolí cukrovar. V roce 1930 mělo město 578 domů, v nichž bydlelo 6 082 obyvatel. V roce 1943 byly k městu připojeny Mařatice a Sady, které se po roce 1945 opět odloučily. V roce 1954 byly k městu opět připojeny obce Mařatice a Sady společně s obcemi Staré Město a Kunovice. Staré Město a Kunovice se v roce 1960 osamostatnily, ale v roce 1972 se společně s Jarošovem staly opět součástí Uherského Hradiště. V roce 1990 se Staré Město a Kunovice opět oddělily a v roce 1997 byly povýšeny na město.

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek jsou jednou z nejvýznamnějších akcí svého druhu, která prezentuje bohatost a rozmanitost tradiční lidové kultury na Slovácku. Jejím dějištěm jsou otevřené historické památky královského města Uherského Hradiště, právem nazývaného slováckou metropolí. Jsou také největší akcí konanou v přístavišti v Uherském Hradišti.

Aktuality / Novinky
Městské informační centrum

Masarykovo náměstí 21
686 01 Uherské Hradiště
tel.: 572 525 525
e-mail: mic@uherske-hradiste.cz
www: www.uherske-hradiste.cz
facebook: www.facebook.com/micuhhradiste

Celoroční provozní doba:
Hlavní sezona (15. dubna - 15. října): denně 8.00 - 18.00
Mimosezona (16. října – 14. dubna): po - pá 8.00 - 18.00, so - ne 9.00 - 17.00
Svátky: 10.00 – 16.00

Napište nám

Odeslat


Video / Dron


Uherské Hradiště
další videa
Babice

Kunovice

Veselí n/M

Strážnice

Petrov