Partnerství s Regionální
rozvojovou agenturou Kaunas


Pod záštitou a z iniciativy Jihomoravského kraje probíhala komunikace a vznik intenzivnějších kontaktů mezi Baťův kanál, o. p. s. a Regionální rozvojovou agenturou Kaunas od roku 2020. Od samotného začátku bylo cílem vytvoření dlouhodobějšího a pevnějšího partnerství.

Po letech příprav a odkladů z důvodu pandemie mohla konečně dne 14. 9. 2022 v přístavu ve Veselí nad Moravou Baťův kanál o.p.s. podepsat memorandum o spolupráci s litevskou Regionální rozvojovou agenturou Kaunas. Na uzavření tohoto zahraničního partnerství se významně podílel Jihomoravský kraj.

Důvodem podpisu partnerství bylo několik. Litva je zemí vod a kanálů. Stojíme tedy hlavně o její zkušenosti. Tato spolupráce by také měla propojit starosty obcí podél kanálu u nás a v Litvě i podnikatele, jejichž byznys je na vodní cesty navázaný. Obsahem memoranda je taky vzdělávání mladých lidí, podpora povědomí o cestovním ruchu a vodních cestách. Baťův kanál je symbolem - největší tuzemská vodní cesta každoročně přiláká tisíce turistů k rekreačním plavbám, podél jejích břehů vznikly také desítky kilometrů cyklostezek a tohle je další cesta, jak tento symbol podpořit. Litevci mají obrovské zkušenosti s čerpáním EU prostředků na rozvoj cestovního ruchu a v této oblasti bychom si s nimi chtěli vzájemně vyměňovat zkušenosti. Budeme rádi, pokud se podaří i nějaký společný EU projekt.

V březnu 2023 proběhla návštěva Jihomoravské delegace v Kaunasu. Členem delegace byl i ředitel Baťův kanál, o. p. s. Vojtěch Bártek. Součástí programu byla mimo jiné i návštěva sídla Regionální rozvojové agentury Kaunas, prohlídka přístavu a zimoviště lodí při setkání s Ředitelstvím vnitřních vodních cest Litvy. Hlavně vzájemná výměna zkušeností. Toto setkání prokázalo velký potenciál dalšího rozvoje uzavřeného partnerství.V současné době probíhá průběžný monitoring možných dotačních programů, ze kterých by se daly financovat další společné aktivity. Zejména další rozvoj výměny know – how jak mezi municipalitami, tak mezi podnikateli.