Spolek pro podporu Pomoraví
tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
(změna sídla, přeregistrace k FÚ Veselí nad Moravou s účinností od 21.05.2008)
IČO:48847526
Právní forma: Občanské sdružení


Předmět činnosti a účel vzniku:

Spolek pro podporu Pomoraví (dále jen SPPP) sleduje obecně prospěšné cíle zejména zlepšení čistoty vody v řece Moravě a jejich přítoků, účelné využívání vodní energie, regenerace břehů a nábřeží řeky Moravy a podporu možného zesplavnění. Smyslem je zvyšovat hospodářskou úroveň přilehlých oblastí, podporovat zaměstnanost v tradičních i nových odborech a zlepšovat uznávané přírodní a rekreační hodnoty okolí řeky Moravy, a jejich přítoků. Podporovat rozvíjení kulturního bohatství regionu a jako celek jej propagovat v zahraničí.

Rozvíjet mezinárodní spolupráci ve všech výše uvedených oblastech a navazovat všestranné styky s partnerskými zahraničními a mezinárodními organizacemi.

  • podpora hospodářské úrovně Pomoraví
  • podpora cestovního ruchu a turistiky
  • zesplavnění řeky Moravy
  • rozvíjení přírodních a rekreačních hodnot
  • propagace v zahraniční

Statutárním orgánem je Představenstvo spolku pro podporu Pomoraví, které volí Shromáždění členů. V čele představenstva je předseda Ing. Vladislav Horňák, místopředseda Vojtěch Bártek (zvoleni Zasedáním členů dne 25.05.2011).

Spolek pro podporu Pomoraví je registrován Ministerstvem vnitra ČR č.j. VS/1 – 2514/93 ze dne 12. 7. 1993.Spolek byl v roce 2019 zlikvidován.