Baťův kanál (ČR)

Korintský průplav | Suezský průplav | Bělomořsko-baltický kanál | Panamský průplav | Kanál Bridgewater | Cesta svatého Vavřince | Kanál v Kielu | Kanál du Midi | Gran Kanal v Číně | Kanál Saimaa | Baťův kanál || Světové průplavy

 

Vybudována za účelem závlah a dopravy lignitu v letech 1934–1938 za finanční spoluúčasti firmy Baťa.

Na konci 2. světové války byl kanál značně poškozen a po válce již nesloužil svému účelu. Obnova byla zahájena v 90. letech 20. st. a dnes slouží pouze pro turistický ruch.

Délka: 53 km
Šířka plavebního kanálu: průměrně 12 m
Hloubka průměrně: 1,5 m
Postaven: 1938
Zdymadla: 13 (původně 14)

batuv_pruplav

batuv_pruplav batuv_pruplav batuv_pruplav batuv_pruplav batuv_pruplav