Kanál Bridgewater (Velká Británie )

Korintský průplav | Suezský průplav | Bělomořsko-baltický kanál | Panamský průplav | Kanál Bridgewater | Cesta svatého Vavřince | Kanál v Kielu | Kanál du Midi | Gran Kanal v Číně | Kanál Saimaa | Baťův kanál || Světové průplavy

 

Průplav vznikl jako dopravní cesta pro transport uhlí z dolů v Lancashire do železáren v Manchestru. Sloužil tomuto účelu od roku 1761.

V současné době se po něm plaví pouze turistická plavidla. Kanál je zajímavý tím, že nikdy nebyl znárodněn.

Délka: 66 km
Postaven: 1761

bridgewater_pruplav

bridgewater_pruplav bridgewater_pruplav bridgewater_pruplav