Kanál du Midi (Francie)

Korintský průplav | Suezský průplav | Bělomořsko-baltický kanál | Panamský průplav | Kanál Bridgewater | Cesta svatého Vavřince | Kanál v Kielu | Kanál du Midi | Gran Kanal v Číně | Kanál Saimaa | Baťův kanál || Světové průplavy

 

Průplav du Midi je vodní dílo zbudované v letech 1666 – 1684. Spojuje Atlatský oceán a Středozemní moře přes řeku Garone.

Stavbu vedl šlechtic Pierre-Paul Riquet. Od 70 tých let 20. století kanál slouží převážně turistice a k zavlažování přibližně 40.000 ha zemědělské půdy.

Délka: 240 km
Postaven: 1681

du_midi_pruplav

du_midi_pruplav du_midi_pruplav du_midi_pruplav